Gravemaskin

Utfører graving med 10 tonns hjulgraver,  mindre gravearbeider, hytteveier, rensking av grøfter, drenering, stikkrenner, kabelgrøfter, fjerning/flytting av stein, røtter og jordmasser, planeringsarbeide, opparbeidelse av utearealer m.m.


Har også klype med rotator for stabling av steinmur, rivearbeide, sortering o.l.

Ordinær timepris kr. 745,- eks. mva / 930,- inkl mva.
Timepris kan endres ved økte drivstoffpriser.

Ved større/langvarig oppdrag avtales pris i hvert enkelt tilfelle.

Det brukes ordinær timepris på maskintransport/tilkjøring en vei.

Er dere flere naboer som skulle ha ordnet/gravet litt hver dere, så kan det lønne seg å gå sammen slik at kostnaden på maskintransport/tilkjøring kan fordeles på flere.
 

Minigraver.

 

Minigraver for små jobber og trange plasser. Timepris 550,- eks. mva. / 688,- inkl. mva.

Massetransport, grus, pukk m.m.

Transport av masse med traktor og dumperhenger.

Leverer grus, pukk og annen masse.
Bortkjøring av overskuddsmasse.

Timepris 745,- eks. mva / 930,- inkl mva.