Fornybar energi!

Produserer og selger ved av bjørk og furu.

+Utsolgt for storsekker.

Har bjørkeved i småsekk 40liter, 85,- pr. sekk.