Montering og reparasjoner.

Monterer ovner på eksisterende piper.

Kjerneboring for røykinnføringer i tegel- og leca/elementpiper. ( Tørrboring for røykrør med diameter 125 og 150 mm ).

Gjenmuring av gamle gjennomføring/hull og reparasjon av utvendige skader på piper.