Snøbrøyting

Utfører snøbrøyting med traktor og snøfres. Både faste avtaler og enkeltoppdrag.

Også fjerning av issvuller med gravemaskin og rippertann eller tannskuffe.

Høvling og skraping av vei med traktorskjær.

Sandstrøing

Sandstrøing med traktor og strøkasse vinterstid.

Eget lager av strøsand.

Salting av vei på sommerstid.

Snømåking

Måker gangveier, hus og hyttetak, verandaer m.m.

Beltegående snøfres, skuffer og spader.