Snøskutertransport

Utfører transport av bagasje, varer, ved m.m.

Utgangspunkt for kjøring ved Dalseter og Verksodden.

Leigekjøringsløyve nr. 11 i Sør fron og Nord Fron.