Foto fra arbeider.

Reparasjon av veien over Rytbekken etter vårflommen 2013.

Legging av ny shingel hyttetak, Roaseter.

Flott utsikt.

Utbedring hyttevei.

Påstøping ny krage pipe.

Noen bilder fra forskjellige arbeider jeg har utført.